Aktivitetsoversigt

Prøver 2018

Print
Tidspunkt: Onsdag den 02. maj, 2018 kl. 12.00 - mandag den 07. maj, 2018 kl. 12.00
Sted: Information omkring afvikling af FP10 prøver for skoleåret 2017-2018
Beskrivelse:

Skriftlige prøver afvikles mellem 2. maj og 7. maj 2018

Mundtlige prøver afvikles mellem 1. juni og 27. juni 2018

Klager over prøver

Yderligere oplysninger:

 

Dansk, skriftlig fremstilling:

2. maj kl. 13.30 til 17.30 (Eleverne skal være i lokalet 30 min. før prøvestart)

Matematik, skriftlig fremstilling:

3. maj kl. 14.00 til 18.00  (Eleverne skal være i lokalet 30 min. før prøvestart)

Tysk; skriftlig fremstilling:

4. maj kl. 13.30 til 17.30 
(Eleverne skal være i lokalet 30 min. før prøvestart)

Engelsk, skriftlig fremstilling:

7. maj kl. 13.00 til 16.00
(Eleverne skal være i lokalet 30 min. før prøvestart)

 

 

Mundtlige prøver afvikles i perioden: 1. juni til 27. juni. 
Eleverne får tildelt et individuelt mødetidspunkt af faglæreren inden prøveperioden.

10.A

: Mundtlig matematik

: Mundtlig dansk

: Mundtlig engelsk

10.B

: Mundtlig matematik  

: Mundtlig dansk

: Mundtlig engelsk

10.C

: Mundtlig dansk

: Mundtlig engelsk

: Mundtlig matematik

10.D

: Mundtlig dansk

: Mundtlig matematik

: Mundtlig engelsk

10.E

: Mundtlig matematik

: Mundtlig dansk

: Mundtlig engelsk

10.F

: Mundtlig dansk

: Mundtlig matematik

: Mundtlig engelsk

Fysik: Hold 1 og 2

 

Tysk: Hold 1 og 2

 

 

Klager over prøver

 

Klager over folkeskolens prøver indgives af eleven eller elevens forældre til skolens leder. Klager kan vedrøre prøveforløbet, herunder dispositioner og bedømmelse af prøven.En klage kan indgives skriftligt eller mundtligt.

Indgives klagen mundtligt, skal skolens leder gøre notater om klagens indhold. Skolens leder kan i den forbindelse afklare eventuelle uklarheder i klagens indhold.

Det anbefales, at klager indgives skriftligt.

På 10iCampus er sidste frist for klager over prøver i skoleåret 2017-18:

fredag den 28. juni 2017 kl. 12.00.

Ved klager over skriftlige prøver skal klagen sendes til udtalelse hos den statslige beskikkede censor.

Ved klager over mundtlige prøver skal klagen sendes til udtalelse hos eksaminator og censor.

 

 

 

 

 

 

 

Tilmelding:
Gå tilbage til oversigten over kommende arrangementer