Karakterstatistik

  •  

Der laves hvert år statistik over elevernes eksamenskarakterer.

Se karaktererne her:

Skoleår 2015/2016