Forsikring

Orientering til forældre

Det er ikke lovligt for kommuner at købe ulykkesforsikring for børn i kommunens daginstitutioner, skoler, SFO o.lign. Det betyder, at dit barn skal have sin egen ulykkesforsikring for at være dækket. Derfor er det en god idé at give dit barn en forsikring, der dækker hele døgnet - også i skole og institutioner.

Børneulykkesforsikringen er en heltidsulykkesforsikring. Den dækker dit barn under 18 år døgnet rundt. Hvis dit barn er på Adventurelinjen, er det vigtigt at have en forsikring, der dækker "farlig sport".

Institutionens ansvar
Såfremt en skade skyldes svigtende tilsyn af en ansat, kan kommunen gøres erstatningsansvarlig. Legeskader medfører ikke ansvarspligt for Varde kommune. Skader skyldes ofte legens kropskontakt, og her er det sjældent muligt at placere ansvaret for skaden. Men hvis legen bliver for voldsom, er det de ansattes pligt at gribe ind. Undlader de dette kan Varde kommune blive ansvarlige for skader på grund af manglende tilsyn.

Tyveri

Hver elev får tildelt et skab, hvor værdifulde genstande kan opbevares - Det er på eget ansvar at passe på sine ting- skolen har ingen forsikring, der dækker bortkomne sager.