5 argumenter

Der kan nævnes mange gode grunde til at vælge 10. klasse:

De hurtige grunde er:

  • Du kan blive mere sikker på, at du vælger den rigtige ungdomsuddannelse
  • Du kan forbedre dig fagligt og få gode arbejdsvaner
  • Du kan tage 10. klasse-prøven i de fag, du ønsker
  • Du kan blive mere moden
  • Du kan få et anderledes og oplevelsesrigt skoleår

Du og dine forældre kan også få mere fyldige argumenter for at vælge 10. klasse:

1. Du lærer at tænke mere abstrakt

Det er nødvendigt, at du får rum og tid til modning - og ikke blot at have en skolegang, du skal piskes igennem for at komme ud på arbejdsmarkedet. Du får lært at sætte din tilegnelse af viden ind i en forståelse for livet og vores moderne velfærdssamfund

2.  Du udvikler en eksistentiel modenhed 
Hvem er jeg ? Hvad vil jeg med mit liv? Hvilke valg vil jeg træffe og hvorfor? Hvornår skal jeg sige fra? Hvem skal sætte dagsordenen for mit liv? Hvilke værdier skal være gældende i mit liv? En afklaring af disse svære valg kan være med til at skabe en mere realistisk selvopfattelse og dermed afklare et realistisk uddannelsesvalg for dig 

3.  Du trænes i at strukturere og planlægge og skabe overblik

I forbindelse med læring vil du - hvis du får muligheden, kunne styrke evnen til selv at planlægge projekter, tage ansvar for egen læring og stille relevante spørgsmål. 10. klasse vil give dig muligheden for dette

4. Du får større bevidsthed om samfundet omkring dig og dets udfordringer 
Du får mulighed for at tage stilling til samfundets udfordringer, og lærer hvordan du kan arbejde for fremtidens samfund. Vil du være borger eller vil du bare være forbruger?

5. Det samfundsøkonomiske argument  - ikke mindst
Unge som presses for hurtigt gennem uddannelsessystemet og som ikke får tid til dannelse og modning, ændrer studieretning eller falder fra, og det koster samfundet penge. Hvis de ikke får tid til personlig, eksistentiel, social og samfundsmæssig modning må de ofte gå omveje for at finde deres plads i samfundet og i livet.