Personalet på 10iCampus 2017-18

LENE DALL BERTHELSEN - LD

Kontaktlærer 10B(Gym)
Dansk, engelsk, super engelsk, let engelsk, international linje og international koordinator.

tlf. 24 59 86 81
Skriv til Lene her

PER HOLDT MADSEN - PM

Kontaktlærer 10D ( EUD10)
Engelsk, tysk, let tysk, idræt og adventurelinjen.

mailto:perx0573@vkskoler.dk

OLE BJØRN CHRISTIANSEN - OC

Kontaktlærer 10F(Gym)
Matematik, fysik, udsyn til verden og sciencelinje.

Skriv til Ole her

DORTE JENSEN - DJ

Kontaktlærer 10.e (gym)
Dansk, engelsk, målrettet læseundervisning, trivselslærer, international linje og kontaktlærer i 10E(Gym)

tlf. 40 49 61 09
Skriv til Dorte her

SUSANNE KILDEGAARD - SK

Kontaktlærer 10A(Fokus)
Engelsk, dansk, ung sund mad, dansk som andet sprog og international linje.

tlf. 24 59 91 72
Skriv til Susanne her

HANS LUND - HL


Adventurelinjen og ungdomsskolekontakt.

tlf. 30 50 44 89
Skriv til Hans her

CAMILLA HØJLUND HANSEN - CH

Kontaktlærer 10A(Fokus)
Engelsk, udsyn til verden, målrettet læseundervisning, artlinjen og trivselsgruppen

tlf. 24 59 86 64
Skriv til Camilla her

MIA PEDERSEN - MI

Kontaktlærer 10A(Fokus)
Dansk, engelsk, filosofi og psykologi, super engelsk, EUD kontakt og trivselslærer.

tlf. 24 59 90 25
Skriv til Mia her

MARIA VENNIKE - MV

Kontaktlærer 10+
Underviser i dansk som andet sprog i 10+

Skriv til Maria her

KENNETH KIRKEBY - KK

Kontaktlærer 10C(EUD)
IT-ansvarlig, matemaik, artlinje, teknologi og kommunikation, udsyn til verden, fysik/kemi og elevrådsansvarlig.

tlf. 24598718
Skriv til Kenneth her