Skolebestyrelsen/ Ungdomsskolens bestyrelse

10iCampus en afdeling under Ungdomsskolen.

Der orienteres blandt andet om valg til Ungdomsskolens bestyrelse på forældremødet tirsdag den 28. august 2018 kl. 16- 18

Der skal vælges to forældrerepræsentanter og to elevrepræsentanter - alle vælges for et år af gangen.

 Ungdomsskoleinspektør Toke Knudsmark tlf. 21315073/tokn@varde.dk  vil være til stede på forældremødet.