Rygepolitikken har til formål, at 10iCampus lever op til ”Loven om røgfrie miljøer” Lov nr. 607 af 18/06 2012, der er gældende fra 15. august 2012.

Loven om røgfrie miljøer betyder et totalt rygeforbud på skolens matrikel både i skoletiden og udenfor skoletiden.

Reglerne omfatter også forbud om rygning af el-cigaretter.

Rygeforbuddet gælder for alle, der opholder sig på skolens områder herunder medarbejdere, elever, forældre og andre eksterne samarbejdspartnere. 

Medarbejdere ved 10iCampus skal medvirke til at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø, herunder hører også forpligtigelsen til at skolens rygeregler overholdes. 

En overtrædelse af rygereglerne kan for medarbejdere medføre, at vedkommende indkaldes til en tjenstlig samtale

Hvis elever ikke overholder reglerne, vil elever blive indkaldt til samtale med afdelingslederen og forældrene vil blive orienteret og eventuelt efterfølgende blive indkaldt til en samtale. 

Vedtaget i skolebestyrelsen…..d 11.10.12