Samværsregler

Samværsregler 10iCampus

 • Vi optræder hensynsfuldt og respekterer hinanden og hinandens forskelligheder.
 • Vi møder til tiden.
 • Vi efterlader alle skolens lokaler ordentlige og ryddelige efter brug.
 • Vi behandler skolens inventar og udstyr ordentligt.
 • Vi udviser vilje til at lade andre komme til orde.
 • Vi respekterer andres arbejdssituation.
 • Vi respekterer, at i dagligdagen er Campus Varde alkoholfri – og altid fri for rusmidler.
 • Med hensyn til rygning foregår dette uden for skolens område.

10iCampus er formelt en afdeling under Sct.Jacobi Skole – en stor byskole med skoleleder Inger Marie Kristensen i spidsen og med en skolebestyrelse, der varetager begge afdelinger.

10iCampus har derfor også nogle værdier i relation til hovedskolen - disse kan samles i tre hovedpunkter:

Vi ser muligheder

 • Fællesskab
 • Livsglæde
 • Nytænkning