Trafikpolitik 

Introduktion


Campus ligger på Frisvadvej 70-72 i Varde og har ca. 1600 brugere fra nær og fjern i Varde kommune. 
De fleste kommer til Campus via bil, bus og tog – men en del kommer også på cykel og knallert til uddannelsesstedet, hvorfor der på nogle tidspunkter – morgen og eftermiddag - er en del bløde trafikanter at tage hensyn til.
Trafikpolitikken har sit primære fokus på skolens nærområde og tilkørslen til Campus.

Mål for trafiksikkerheden

 

Det er Trafikpolitikkens mål at skabe sikre og trygge rammer for skolevejene ved Campus 

  • at vi hjælpes ad, og at alle er ansvarsfulde trafikanter
  • at skabe rammerne for at skolevejene gøres sikre og trygge rammer i form afunderstøtning af kommunale initiativer vedrørende fysiske forhold ( skiltning, saltning, oversigtsforhold, vejudstyr og udformning)


Problemområder

 

  • Frisvadvej fra Nordre Boulevard – her er meget trafikeret – Vær opmærksom på fartbegrænsning
  • Campus Alle – her skal der være meget opmærksomhed på fodgængerovergang fra Campus’ p-plads ved Campus Alle
  • Campus indkørsel – her skal man være meget opmærksom på de opsatte vigepligtsafmærkninger- hajtænder
  • I tilfælde af sne og isslag sørger skolernes pedeller for snerydning af tilgangsveje og parkeringsplads i det omfang, det er nødvendigt/ muligt inden skolestart
  • Der må ikke ryges på Campus’ matrikel- derfor henstilles der til, at rygerne går over på den anden side af Frisvadvej. Vær opmærksom på trafikken ved rygeområdet og udvis hensyn.


Samarbejde med lokalområdet

 

Campus samarbejder gerne med kommunen for forbedring af færdsels-og trafiksikkerheden på og ved Campus.


Kampagner


Alle Kampagner om færdsels-og trafiksikkerhed, der bliver iværksat af RSF, Region Syddanmark samt andre organisationer får særlig bevågenhed på Campus
Der arbejdes med holdninger, alkohol, knallert/bilkørsel, og der arrangeres i et vist omfang besøg af trafikambassadører ved såvel fællesarrangementer som i timerne


Parkering- cykler og knallerter- biler

  • Campus har indendørs og udendørs cykelstativer. Det er dog kun tilladt at parkere knallerter udendørs
  • Bilerne parkeres i de markerede båse på de to p-pladser – bemærk båsene til handikapparkering
  • Eleverne informeres ved skolestart om, hvor man parkerer sin cykel/knallert