Trivselsstrategi for Campus Varde (Antimobbepolitik)

Vedtaget september 2016

Alle for èn mod mobning på ungdomsuddannelser.

Undervisningsministeriet udsendte i august 2016 en fælles aktionsplan mod mobning i daginstitution, grundskole og på ungdomsuddannelser i Danmark.

Vi har i den lokale Campusledergruppe drøftet de anbefalinger elevrådene, underviserne, forældrene og ledelsen på ungdomsuddannelserne fik via denne publikation.

Der er mange fine intentioner i planen, hvorfor vi  nu offentliggør denne på vore individuelle hjemmesider.

I vores lokale ledergruppe på Campus er vi enige om at handle med det samme og gerne på tværs af uddannelserne, hvis det kommer til vores kendskab, at der foregår mobning på Campus Varde.

Vi er især meget opmærksomme på begrebet digital mobning – og beder i den forbindelse alle til at bidrage til løsning af dette, hvis det spores og opdages.

Som ledergruppe er vi særdeles lydhøre og interesseret i elevernes trivsel, så derfor vil henvendelser fra elever, forældre og undervisere om eventuel mistrivsel tages yderst seriøst.

Link til hele trivselsstrategien: Alle for èn mod mobning på ungdomsuddannelser.


Bettina Mogensen
Forstander på Varde Handelsskole og Handelsgymnasium

Finn Olsen
Rektor på Varde Gymnasium

Lis Boe-Hansen
Afdelingsleder på 10iCampus