EUD 10

EUD10 ser sådan ud på 10iCampus i skoleåret 2018-19:

Se her

Målgruppe: 

Elever, der er motiveret for en erhvervsuddannelse, men som ikke opfylder adgangskravene eller er usikre på, om det er det rette valg. 

Centralt uddrag af bekendtgørelsen:

§ 7 stk. 4. Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de bliver bekendt med konkrete erhverv, som hovedområderne kan relateres til. Gennem undervisningen opnår eleverne kendskab til praksis ved at beskæftige sig med metoder, redskaber, materialer og værktøj, der kendetegner fagområderne. Undervisningen skal indeholde uddannelses- og erhvervsafklarende elementer med henblik på, at eleverne bliver uddannelsesparate, herunder fagligt, socialt og personligt afklarede og motiverede til at påbegynde og gennemføre en erhvervsuddannelse.

Organisering: 

2 dage om ugen - det meste af skoleåret - forlægges undervisningen til en erhvervsskole.

Kommentarer: 

  • I perioden på hjemskolen aflægges de timer, der skal dække den obligatoriske del af 10. klasse i undervisningen i dansk, matematik og engelsk. Ligeledes har eleven kontakt-/stamholdstime samt fællestime, hvor eleverne er samlet med de øvrige 10. klasseelever. 
  • Denne undervisning varetages af 10iCampuslærere.
  • Årsplanerne i matematik, dansk og engelsk samarbejdes med erhvervsuddannelsernes beskrivelser af projektforløbene
  • Eleverne deltager i skolerejser, obligatorisk brobygning, sociale arrangementer og lignende på lige fod med de øvrige elever på 10iCampus

På erhvervsuddannelserne sker følgende: 

  •  De 2 EUD10-dage får fagligt indhold som projektforløb
  •  Et projektforløb kan fx rumme elementer som markedsføring, håndværksmæssige  tiltag, fødevareproduktion og social og sundhed.
  •  Faglig dansk og matematik / prøver - fagligheden i dansk og matematik er central, der samarbejdes om årsplaner med 10.klasse på hjemskolen