Tværfaglig Temauge

Uge 39 Naturvidenskabsuge

Print
21.09.15

Med udgangspunkt i intentionerne i projektet "Vi i naturen" har vi i fællesskab besluttet at lave en tværfaglig uge i uge 39, der tager udgangspunkt i følgende fag:

Dansk - Matematik - Tysk - Engelsk - Fysik

Opgaven skal indholde:

 • Lokaliteten er fri - skal dog ligge i Varde kommune
 • Der skal være mulighed for fysisk aktivitet for alle aldersgrupper
 • Ingen aktiviteter må være under tag
 • Naturens egne materialer skal være bærende for projektet
 • Projektet skal udmunde i en præsentation, der skal indeholde:
  • En hjemmeside
  • Begrundelse for valg af aktivitet og sted
  • Forskellige modeller og målfaste tegninger
  • Materialeforbrug og -oversigt
  • Økonomiske forslag
  • Ansøgninger
  • Klausuler og lokalplaner
  • Sprog - engelsk og tysk

Projektet er en klassevis opgave, hvilket betyder, at vi får 6-7 projekter, der skal fremlægges og bedømmes. Dommeren er Lars Buch, som kommer fra PRO Varde.

 

 

 •  
Gå tilbage til oversigten over nyheder