string(33) "https://10icampus.vardekommune.dk" NULL NULL

Elevfravær

Der registreres fremmøde/fravær hver dag i alle timer.

Elever under 18 år kan ikke selv sygemelde sig - dette skal forældrene gøre.

Hvis en elev ikke er mødt til undervisning meddeles dette til forældrene via SMS.

I forbindelse med vejledning og kontaktlærersamtaler gennemgås elevens fravær og der aftales indsatser, hvis eleven har et bekymrende fravær på baggrund af ulovligt fravær eller et stort sygefravær.

Ved ulovligt fravær over 15% kontaktes Varde Kommune i form af en underretning. Familien vil efterfølgende blive kontaktet af kommunen.

 

 

3 elever kigger ud af vindue