Det internationale udsyn

Det autentiske kulturmøde i verden uden for klasseværelset skaber motivation, fremmer initiativer og giver store oplevelser og er med til at styrke internationaliseringen på 10iCampus. Det handler om at fremme elevernes interkulturelle kompetencer på de lokale, nationale og internationale arenaer og dermed give dem et globalt udsyn.

10iCampus har lige siden vi startede i 2011 været bevidst om værdien af at opsøge internationale erfaringer ved at bringe verden ind i klasselokalerne og opbygge et solidt europæisk netværk - både via besøg og genbesøg af elever i europæiske lande samt efteruddannelser af lærere og ledelse.